Frivillige til Børns Voksenvenners strategiske arbejde

Bliv en del af velfungerende bestyrelse og bidrag til det organisatoriske arbejde


Frivilligcenter Silkeborg
Estrupsgade 4
8600 Silkeborg

13.12.2017
10.05.2018

Kontakt organisation

Lige nu søger Børns Voksenvenner frivillige til mange forskellige typer opgaver. 
Både som "almindelig" voksenven, men også til vores strategiske arbejde. F.eks. i vores velfungerende bestyrelse, hvor flere roller nu er åbne for nye kompetencer.
F.eks. leder vi efter nye matchere, der:  

 • Sammen med en anden matcher holder møder med familier, som ønsker en voksenven til deres barn. Ud fra mødet vurderer man, om det er noget, vi som frivillige kan hjælpe dem med.
 • Tager på hjemmebesøg for at møde barnet og danner sig et billede af en egnet voksenven til ham/hende.
 • Møder de frivillige og screener deres kompetencer. 
 • Matcher frivillige og børn, sætter venskaber i gang og følger venskabet tæt det første år.
 • Tidsforbruget er ca. 2 timer om ugen, alt efter hvor travlt vi har. Mødetiderne kan indrettes efter den enkeltes mulighed i hverdagen. Hjemmebesøgene finder oftest sted om eftermiddagen, når børn og voksne har fri.

Om dig:

 • Du skal have en professionel faglig baggrund med minimum 3 års uddannelse, der retter sig mod børn.
 • Du kan f.eks. have en uddannelse som socialrådgiver, lærer, pædagog, psykolog, sundhedsplejerske eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring inden for børne- og familieområdet.
 • Udover den faglige kompetence er det vigtigt, at du er åben og tolerant med interesse for mennesker og børn i særdeleshed. Du skal kunne indgå i et team af matchere og være god til at samarbejde.
 • Du skal have kørekort og kunne stille egen bil til rådighed mod kørselsgodtgørelse.
 • Børns Voksenvenner sørger for uddannelse/kursus, så man kan få et ”Matchbevis,” og dermed vil kunne tage nye matchere med som ”føl.”

Hvad får du ud af det:

 • Du vil få mulighed for at møde mange mennesker fra meget forskellige sociale lag og kulturer. Du får udvidet din forståelse for børns forhold i dagens samfund, og får virkelig følelsen af at gøre en forskel, når man får lavet de gode match.
 • Du vil møde familier, som er utroligt taknemmelige, for det vi gør, mennesker som viser stor respekt for vores frivillige indsats.
 • Du vil både få udfordringer og glæder i samarbejdet med familier, børn og frivillige. Ikke mindst har du mulighed for at hjælpe nogle børn, som har det svært her og nu. På længere sigt kan du måske medvirke til at bryde den sociale arv. Ved at give børn en voksenven, giver vi dem en mulighed for at få nogle gode oplevelser, som de kan tage med sig i livet.

Om os:

Landsforeningen, Børns Voksenvenner, er en paraplyorganisation for lokale foreninger, der tilslutter sig landsforeningens formål og koncept. Landsforeningen har, ud over Voksenvenprogrammet, dvs. matchning af børn/unge og voksne, et program for familievenskaber.

Formålet for landsforeningen, Børns Voksenvenner, er at understøtte etableringen af betydningsfulde venskaber mellem børn med et spinkelt familiemæssigt og socialt netværk og frivillige ressourcestærke voksne.

Vi holder Generalforsamling den 8. marts, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig efterfølgende. Vi vil glæde os til at byde dig velkommen :-) 

 
 
Dette opslag er oprettet af Frivilligcenter Silkeborg. Frivilligcentret gør det lettere at blive frivillig og lettere at være frivillig forening lokalt. Henvend dig gerne til frivilligcentret, hvis du vil vide mere om ovenstående frivilligjob eller om de øvrige muligheder for at blive frivillig i Silkeborg kommune.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Mentor, besøgs- eller voksenven
Omsorg og sociale aktiviteter
Rekruttering
Arbejdsområde
Børne- og ungdomsarbejde
Socialt arbejde
Geografi
Silkeborg Kommune