Vågetjeneste i Gentofte søger vågere

Ingen bør dø alene - vær med til at gøre en forskel


Gentofte Vågetjeneste
Smakkegårdsvej 71
2820 Gentofte

24.03.2014
30.09.2017

Kontakt organisation

Hvert år dør 5000 alene i Danmark. Ingen, som ikke ønsker det, skal dø alene i Gentofte. Har du vilje og engagement, så har vi brug for dig i som frivillig våger i Gente Vågetjeneste.

Gentofte Vågetjeneste er en forening af frivillige, som tilbyder at være tilstede hos døende. Vi bidrager med vores nærvær hos den døende for at skabe tryghed og ro.

Som frivillig i Gentofte Vågetjeneste, skal du have et medmenneskeligt ønske om, og evne til, at drage omsorg for døende.

I nogle tilfælde har den døende ingen pårørende til at være hos sig. I andre situationer har de pårørende brug for aflastning og støtte i nogle timer. Som frivillig våger er din primære opgave, at yde nærvær og omsorg med din tilstedeværelse. Du deltager aldrig i fagprofessionel pleje.  En vagt vil typisk have en varighed af ca. 3 til 4 timer.

Som frivillig våger

  • skal du til en indledende samtale.
  • har du tavshedspligt og skal have ren straffeattest.
  • underskrive en frivilligaftale.
  • deltage i et kursus før første vågeopgave.
  • bliver du inviteret til sociale og faglige fællesmøder i foreningen.
  • bliver du del af et fællesskab med mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk.
  • er du aktivt medlem af foreningen og betaler et årligt kontingent på 150 kr.

Vi er klar over, at denne tjeneste kan indebære mange spørgsmål både af etisk og praktisk karakter. Derfor vil alle, der tilmelder sig Vågetjenesten, gennemgå et kursus, så de bliver rustet til at håndtere de forskellige udfordringer de møder både med den døende , men også med de pårørende.

Send en kort ansøgning

Send gerne en kort ansøgning - og hvis du i første omgang bare er interesseret i at høre mere.

Denne annonce er oprettet af Frivilligcenter Gentofte. Frivilligcenter Gentofte er et af landets ca. 55 lokale frivilligcentre. Et frivilligcenter er - blandt andet - en slags arbejdsformidling for frivilligt arbejde. Frivilligcentret kender de lokale organisationer og henviser mennesker, der vil tilbyde deres frivillige arbejdskraft, til relevante organisationer og foreninger. Henvend dig gerne til Frivilligcenter Gentofte, hvis du vil vide mere om ovenstående job eller om de øvrige muligheder for at blive frivillig i Gentofte kommune.
Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde. frivilligjob.dk er Danmarks portal for frivilligt arbejde.
Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Ledelse og administration
Omsorg og sociale aktiviteter
Sundhed
Arbejdsområde
Socialt arbejde
Sundhed og sygdom
Geografi
Gentofte Kommune