Fredericia Krisecenter

Medmenneskelighed og forståelse


Frivilligcenter Fredericia
Sjællandsgade
7000 Fredericia

27.02.2018
27.08.2018

Kontakt organisation

Fredericia Krisecenter er en selvejende institution, som har til formål at yde støtte og hjælp til kvinder, der har været udsat for vold eller mishandling.

Som frivillig, vil det være din opgave at være til stede, at lytte og snakke med beboerne.

Du bliver optaget i en gruppe, som tager sig af vagten på en bestemt hverdagsaften og desuden enkelte vagter i weekender og på helligdage.

Der er omkring 10 vagter i hver gruppe.

Du forventes at holde vagt to til tre gange om måneden af 3-4 timers varighed, heriblandt vil der også være sovevagter fra kl. 22 til 07.

Vi frivillige holder vagt og passer tlf. for at beskytte krisecentrets beboere, så de kan føle sig trygge.

Krisecentret har 50-60 frivillige vagter, som gør det muligt at holde centret døgnåbent. Vi er taknemmelige for hver eneste vagt vi har.

En voldsramt kvinde har forladt hjemmet, fordi hun er blevet slået eller truet af sin ægtefælle eller samlever. Hun kan komme akut til krisecentret. Hun kommer ofte med et eller flere børn i armene uden meget andet end det tøj, hun og børnene står og går i.

Det er vores opgave at møde hende, hvor hun er. Vi hjælper hende med at få stablet en ny tilværelse på benene for hende og hendes børn.

Vi har fagligt personale, der tager sig af at hjælpe hende med at planlægge en ny fremtid uden vold.

 

Vores krav til frivillige er, at de har en medmenneskelig og forstående indstilling til beboerne og deres vilkår, samt at de overholder vores tavshedspligt.

 

Kunne du tænke dig at høre mere om muligheden for at blive frivillig medarbejder eller få formidlet kontakt - ring eller skriv til Frivilligcenter Fredericia.

Dette opslag er oprettet af Frivilligcenter Fredericia. Frivilligcentret gør det lettere at blive frivillig og lettere at være frivillig forening lokalt. Henvend dig gerne til frivilligcentret, hvis du vil vide mere om ovenstående frivilligjob eller om de øvrige muligheder for at blive frivillig i Fredericia kommune.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Omsorg og sociale aktiviteter
Arbejdsområde
Socialt arbejde
Geografi
Fredericia Kommune