I Grow your life gør du en forskel.

Projekt Grow your life søger frivillige i alle aldre. Hjælp med at inkludere udviklingshæmmede borgere i livet.


Frivilligcenter Fredericia
Vendersgade 63
7000 Fredericia

30.11.2017
29.05.2018

Kontakt organisation

Frivillige.

Har du lyst til at tilhøre et dynamisk team, som gør en stor forskel for borgere i Fredericia?

Grow your life er et projekt under Frivilligcentret, som er skabt i samarbejde mellem Fredericia Kommune og Frivilligcenter Fredericia, og har til huse i Vendersgade 63.

Som frivillig i Grow your life bliver du en del af et fællesskab, og indgår på lige fod med borgere og andre frivillige. Som frivillig i Grow your life skal du have lyst og overskud til at gøre en forskel for et andet menneske i en afgrænset periode.

Målgruppen er borgere mellem 18 og 40 år med et lettere handicap, enten psykisk eller fysisk, der har behov for at få øget livskvaliteten og fremme deres muligheder for at indgå i nye netværk og i frivillige sammenhænge.

Som skabelon og grundpille kan du og borgerne deltage i et af vores tre kursustilbud: Teater - mad - anden aktivitet.

De tre kurser består hver af 14 lektioner, som kører hver anden uge, og de slutter med et samlet festarrangement.

Som Grow your life-frivillig vil du, sammen med din borger, desuden blive tilbudt at deltage i vores mandagscafé, som i perioden vil køre hver anden mandag i Frivilligcentret i Vendersgade. I mandagscaféen vil der være mulighed for at møde andre borgere og frivillige i Grow Your life, og her vil der være tid til fællesspisning og hyggeligt socialt samvær.

Hvorfor skal du melde dig som frivillig på Grow Your Life?

Alle har brug for at gøre en forskel. Igennem dit frivillige arbejde i Grow Your Life er du med til at give borgere lyst til at deltage i samfundet og dermed øge deres livskvalitet.

 

Ud over det spændende netværk, som du får sammen med andre frivillige og borgere, får du en medmenneskelig og social kompetence, som du kan bruge i din fremtid.

Efter endt forløb vil du få dokumentation for dit virke som frivillig partner.

Er du interesseret eller nysgerrig omkring projektet, kan du kontakte Kristine Petersen, projektkoordinator i Grow Your Life, og lave en aftale. Lad os mødes og snakke om projektet.

På gensyn!

 
Dette opslag er oprettet af Frivilligcenter Fredericia. Frivilligcentret gør det lettere at blive frivillig og lettere at være frivillig forening lokalt. Henvend dig gerne til frivilligcentret, hvis du vil vide mere om ovenstående frivilligjob eller om de øvrige muligheder for at blive frivillig i Fredericia kommune.

Dette er et forløb under Projekt Frivillig

Projekt Frivillig er et landsdækkende initiativ som indebærer, at alle der er indskrevet på en ungdomsuddannelse vil modtage et tilbud om et forløb med frivilligt arbejde. Formålet med projektet er at øge unges kendskab til frivilligt arbejde og at flere unge dermed får lyst til at engagere sig i frivilligt arbejde. Samtidig forventes initiativet at medføre, at andre unge end dem, der traditionelt yder en frivillig indsats, får kendskab til sektoren.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Projekt Frivillig info
Antal timer:
100
Tidsperiode:
03.01.2017 - 03.06.2017
Antal forløb:
40
Opgavetyper
Café, værested og madlavning
Integration
Omsorg og sociale aktiviteter
Arbejdsområde
Kulturelt arbejde
Socialt arbejde
Geografi
Fredericia Kommune