Frivillig ungdomskoordinator for SOS Børnebyerne Silkeborg

SOS Børnebyernes Lokalgruppe søger en eller flere frivillige koordinatorer eller formidlere til at hjælpe med at opstarte en SOS-ungdomsgruppe i Silkeborg.


SOS Børnebyerne Silkeborg Lokalgruppe
Søndergade 35B2
8620 Kjellerup

22.09.2017
20.03.2018

Kontakt organisation

SOS Børnebyernes Lokalgruppe søger en eller flere frivillige koordinatorer eller formidlere til at hjælpe med at lede en  SOS-ungdomsgruppe i Silkeborg. SOS Børnebyerne er en organisation, der støtter forældreløse og udsatte børn over hele verden. Se yderligere info nedenfor.

Arbejdet vil bestå i at skabe kontakt til andre unge på uddannelsesinstitutioner og lignende, for at udbrede kendskabet til vores arbejde og evt. skabe interesse for at deltage i arbejdet med at samle penge ind og oprette fadderskaber til forældreløse børn i den tredje verden, evt. som fællesfadderskaber (hvor en gruppe er sammen om at støtte et barn i en SOS-børneby). Arbejdet bør munde ud i, at du finder frem til et antal unge mennesker, der gerne vil deltage i Silkeborgs SOS-ungdomsgruppe. Under arbejdet vil du blive støttet af SOS Børnebyernes Lokalgruppe samt unge mennesker fra andre kommuner, hvor der er oprettet SOS-ungdomsgrupper.

Du vil i arbejdet kunne udvikle dine evner til at:

  • Formidle
  • Organisere
  • Strukturere
  • Ideudvikle

Arbejdet kan være af en varighed af 20 timer, men kan også, hvis lysten er til stede, strække sig over længere tid.

Vi tilbyder et hyggeligt fællesskab, undervisning og coaching, samt glæden ved at være med til at skabe en platform, der kan hjælpe rigtig mange børn verden over.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Hvad er SOS Børnebyerne? SOS Børnebyerne har over 500 børnebyer i over 133 lande. Hver børneby består af 10-15 huse, hvor hvert hus har en SOS-mor og 6-10 forældreløse børn; herudover børnehave, skole og lægeklinik. Dermed får børn, der har mistet deres egne forældre en ny ”mor” og ny ”søskende”. Projektet giver dermed børn et fundament for en tryg opvækst og muligheder for senere at kunne bidrage til deres eget land. Følg med på Facebook eller www.sosbornebyerne.dk.

 

Dette er et forløb under Projekt Frivillig

Projekt Frivillig er et landsdækkende initiativ som indebærer, at alle der er indskrevet på en ungdomsuddannelse vil modtage et tilbud om et forløb med frivilligt arbejde. Formålet med projektet er at øge unges kendskab til frivilligt arbejde og at flere unge dermed får lyst til at engagere sig i frivilligt arbejde. Samtidig forventes initiativet at medføre, at andre unge end dem, der traditionelt yder en frivillig indsats, får kendskab til sektoren.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Projekt Frivillig info
Antal timer:
20
Tidsperiode:
løbende
Antal forløb:
1
Opgavetyper
Fundraising
Internationalt arbejde
Ledelse og administration
Arbejdsområde
Børne- og ungdomsarbejde
Humanitært arbejde
Geografi
Silkeborg Kommune