Har du lyst til at gøre en positiv forskel for familier i en sårbar position?

Du vil sammen med medarbejdere i familiehusene - som er et botilbud - skabe værdifulde hverdagsoplevelser for både børn og voksne.


Familiehusene
Strandmarken
2690 Karlslunde

25.01.2018
30.06.2018

Kontakt organisation

Familiehusene er et kommunalt botilbud til familier i Greve, der har behov for en særlig indsats eller støtte. Familiehusene består af 3 parcelhuse med plads til i alt 6 familier, som har mulighed for at bo i husene for en periode. Familiehusene har tilknyttet fast personale med en pædagogisk og/eller terapeutisk uddannelse, som vejleder og støtter familierne i de udfordringer de står overfor.

Familiehusenes familier er meget forskellige hvorfor ressourcer og behov også varierer. Fælles for dem er dog ofte, at de har et meget lille netværk og kan have mindre grad af overskud til at give deres børn de oplevelser, som de fleste andre børn får.

Vi søger derfor frivillige, der med engagement og overskud kan indgå i disse familiers hverdag og støtte familierne i konkrete hverdagssituationer.

Vi holder informationsmøde for frivillige såsnart der er mere end 2 frivillige :-)

Projektet gennemføres i samarbejde med FrivilligCenter Greve, der sikre at frivillighedens præmisser respekteres.

 
Vi har brug for frivillige:

 • Med lyst til at gøre en forskel for familier med behov for særlig støtte.
 • Med initiativ og selvstændighed ift. at igangsætte og medvirke til aktiviteter i Familiehusene.
 • Der møder familierne med rummelighed og forståelse for forskellighed.
 • Med tid og lyst til at engagere sig i min. 3 mdr.(eller efter aftale), så du kan få kendskab til vores dagligdag.
 • Med ren straffe- og børneattest.


Arbejdsopgaverne i familiehusene er mangeartede kan bl.a. bestå i:

 • At arrangere ture og aktiviteter for børn og evt. deres familier.
 • Hjælpe ved børnefødselsdage f.eks. at bage kage og boller, arrangere temafest eller skattejagt.
 • Deltage og hjælpe til ved fællesspisninger, legeaftaler m.v.


Vi tilbyder dig:

 • Grundig introduktion til Familiehusene, som vil ruste dig til opgaven.
 • Fagligt udfordrende miljø og varierende opgaver.
 • Mulighed for at blive en del af et tværfagligt team af engagerede frivillige.
 • Et godt sted at bringe din viden i spil samt skabe nye og anderledes relationer.
 • Mulighed for at få indflydelse på aktiviteter og tiltag i tæt samarbejde med det øvrige personale.
 • Frivilligmøder hvor der vil være faglig sparring fra fast personale til dig og de øvrige frivillige.
 • Udtalelse til CV vil være muligt efter 1 års aktiv indsats.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingsleder, Bettina Sørensen. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Dette opslag er oprettet af Frivilligcenter Greve. Frivilligcentret gør det lettere at blive frivillig og lettere at være frivillig forening lokalt. Henvend dig gerne til frivilligcentret, hvis du vil vide mere om ovenstående frivilligjob eller om de øvrige muligheder for at blive frivillig i Greve kommune.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Café, værested og madlavning
Mentor, besøgs- eller voksenven
Omsorg og sociale aktiviteter
Arbejdsområde
Socialt arbejde
Geografi
Greve Kommune