Frivillig koordinator til Netværksordning for psykisk sårbare

Er du en menneskekender og en brobygger? Har du overblik og gode koordineringsevner? Kan du rumme mennesker som lever med udsathed og ensomhed?


WeShelter
Portugalsgade 10
2300 København S

20.06.2018
01.08.2018

Kontakt organisation

WeShelter søger 1-2 koordinatorer til  projektet Netværksvenner på vores 2  væresteder; NABO på Amager og Pegasus i Sydhavnen.  Begge steder er anonyme være- og aktivitetstilbud for psykisk sårbare, socialt udsatte og ensomme ældre. 

Som koordinator i Netværksordningen arbejder du for at  nedbringe ensomheden blandt psykisk udsatte i lokalområdet. Ved at matche frivillige Netværksvenner med udsatte mennesker, skaber du sociale relationer, som beriger de udsatte menneskers liv med nye inputs, hyggelige aktiviteter og omsorg.

Dine opgaver som koordinator :

 • Opsøgende arbejde og introduktion til Netværksordningen for værestedets brugere
 • Afholdelse af samtaler med nye frivillige
 • Matchning af frivillige og brugere i netværkspar 
 • Afholdelse af netværksmøder for de frivillige
 • Jævnlig kontakt til WeShelters sekretariat

Som koordinator arbejder du tæt sammen med personalet på Pegasus og NABO samt sekretariatet hos WeShelter. Som udgangspunkt er du ca. 2 timer hver 14. dag på hvert sted, hvor du laver opsøgende arbejde ved at indgå sociale relationer med brugerne af huset. 

 I WeShelter lægger vi en ære i at ruste dig så godt som muligt til dit frivillige, sociale arbejde. Du skal derfor igennem et obligatorisk introforløb hvor du klædes på til opgaven. Ligesom du bliver oplært i det at matche borger og frivillig ud fra interesser, ressourcer, personlighed og værdier. 

Om dig:

 • Du er motiverende: Du kommer til at lede projektets frivillige i den retning, som projektet skal tage.
 • Du er god til at koordinere og planlægge: Du har erfaring med ledelse af frivillige , eller ønsker at få det.
 • Du har en holdning til inklusion at samfundets svageste: Vi arbejder blandt udsatte mennesker, og ønsker en høj grad af inklusion af brugerne af værestedet dvs. at du også har lyst til at snakke og skabe relationer med husets brugere imens du er der. 
 • Du er tålmodig og stabil: Du bliver ved med at møde op, selvom du møder udfordringer i dit arbejde og du har en forståelse for den udsatte brugers sårbarhed ift. brudte relationer.
 • Du er over 25 år, kan bruge ca 5 timer i projektet om ugen, og kan se dig selv i projektet ca. 1 år frem.

 Vi kan tilbyde:

 • Et udfordrende, givende og lærerigt frivilligjob.
 • En mulighed for at gøre en forskel for socialt udsatte og psykisk sårbare.
 • Løbende opkvalificerende kurser og fyraftensmøder.
 • En mulighed for at få et andet perspektiv på vores samfund, og et netværk afandre frivillige og professionelle.

Er du interesseret?

Så send os en motiveret ansøgning. Vi glæder og til at høre fra dig!

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Ledelse og administration
Mentor, besøgs- eller voksenven
Omsorg og sociale aktiviteter
Arbejdsområde
Socialt arbejde
Geografi
Københavns Kommune