Vil du være med til at sikre at integration lykkes for flygtninge og indvandrere?

Integrationsprojekt i København søger husvært til lektiecafé. Som husvært får du stor erfaring med at arbejde med integration og frivilligt arbejde.


Netværksgruppen i København
Nørrevoldgade 82 2. sal
1358 København K

28.01.2018
28.02.2018

Kontakt organisation

Har du lyst til at være med til at sikre de bedst mulige rammer for vores brugere og frivillige i Netværksgruppens i Københavns lektiecafé for voksne borgere med udenlandsk baggrund? Så er jobbet som husvært hveranden mandag eller onsdag kl. 18-21 måske noget dig. 

Kort om vores lektiecafé

Vores brugere er alt fra sprogskoleelever,  voksne elever fra  9.-10.-klasse, HF, SOSU-elever eller studerende på videregående uddannelser. Den støtte vi giver er ofte afgørende for et godt uddannelsesforløb. Nogle af vores brugere  får også hjælp til jobsøgning, læse og skrive mails, kontakte myndigheder o.l..

Vores lektiecafé har åbent mandag-fredag fra kl. 12-17 og mandag-torsdag kl. 18-21. Der er  135 frivillige tilknyttet vores lektiecafé, og vi hjælper 25-70 brugere dagligt. 

Jobbet som husvært

Som husvært i Netværksgruppens lektiecafé er dine opgaver først og fremmest at sikre, at vores lektiecafé hveranden mandag eller onsdag aften kl. 18-21 fungerer bedst muligt for de frivillige,  der udgør holdene mandag og onsdag ftener, og  for de brugere der kommer for at få hjælp af vores frivillige. Der er 1-14-17  frivillige pr. aftenhold i lektiecaféen. Vi forventer, at du som minimum kan være husvært i 6 måneder. 

Dine arbejdsopgaver vil være: 

 • at fungere som husvært en fast aften hveranden uge  mandag eller onsdag kl. 18-21
 • åbne vores kontor,  passe telefon & dørtelefon
 • have overblik over om alle vores brugere får hjælp
 • tage godt i imod nye brugere og frivillige
 • lave kaffe/te
 • fylde opvaskemaskine og rydde op efter endt vagt

Som frivillig i Netværksgruppen får du:

 • mulighed for at blive del af et fællesskab af engagerede frivillige

 • stor praktisk viden om integration og frivilligt arbejde

 • kurser, temamøder og støtte herunder et årligt møde med gruppen af husværter og løbende sparring og dialog med vores tovholder for husværtgruppen, når du skulle have behov for det samt grundig introduktion til jobbet som husvært.

 • kontakt til en gruppe mennesker med meget forskellig baggrund, men med det til fælles, at de alle har udenlandsk baggrund og har brug for ekstra støtte med deres studier eller med andre faglige og sociale udfordringer. De fleste af vores brugere kommer fra Somalia, Mellemøsten, Afghanistan og Nordafrika, men du kan også møde folk fra andre dele af verden

 • mulighed for at gøre en stor forskel

Hvem er vi?

Netværksgruppen i København er organiseret som en forening, og er en af de største frivilliggrupper i  Dansk Flygtningehjælp. Vi er ca. 200 frivillige og er årligt i kontakt med ca. 900 voksne og unge voksne over 18 år med udenlandsk baggrund, som er kommet til Danmark som flygtninge eller indvandrere. Alle vores aktiviteter er organiseret og styret af frivillige.

Vi bor i Frivillighuset på Nørrevoldgade 82, lige ved Nørreport station.

Hvad gør vi?

Netværksgruppen i København tilbyder Københavns borgere med en udenlandsk baggrund hjælp, støtte og rådgivning i forbindelse med sprogtræning, uddannelse og jobsøgning samt stiller vores erfaring og netværk til rådighed og giver gode råd og sparring omkring alt det, man kan have brug for at vide som ny borger i Danmark.

Udover lektiecafé tilbyder vi også andre aktiviteter som f.eks. samtalecafé, jobsøgningscafé, et-til-et- lektiehjælp,  medborgerhjælp og cykelkursus. 

Hvordan kommer du igang?

Hvis du har lyst til at søge jobbet som husvært, så send os en mail.

Vi holder jævnligt informationsmøder, hvor du kan høre mere om vores arbejde. Vi holder vores næste informationsmøde lørdag d. 24. februar kl. 14-16.  Informationsmøde er obligatorisk, hvis du ønsker at starte som frivillig hos os.

Læs mere om os på vores hjemmeside www.frivillighuset.net

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi glæder os til at høre fra dig

 
 
 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Flygtninge og asylansøgere
Integration
Arbejdsområde
Humanitært arbejde
Socialt arbejde
Geografi
Københavns Kommune