Aarhus mangler frivillige til ‘Velkommen til Danmark’ familieoplevelsesklub

Red Barnet Aarhus gør en forskel for de dårligst stillede børn i Danmark - og for tiden er der fokus på at sikre nyankomne flygtningebørn en god velkomst til deres nye hjem i Danmark. I den forbindelse har vi brug for nye frivillige til klubben.


Red Barnet
8000 Aarhus C

04.02.2018
31.03.2018

Kontakt organisation

Red Barnet Aarhus gør en forskel for de dårligst stillede børn i Danmark - og for tiden er der fokus på at sikre nyankomne flygtningebørn en god velkomst til deres nye hjem i Danmark. 
I den forbindelse har vi brug for nye frivillige til familieklubben ‘Velkommen til Danmark’, som vil være med til at skabe en god ramme for nyankomne familier - gerne frivillige som har kendskab til arrangering og afholdelse af familiesammenkomster eller lignende arrangementer.

En 'Velkommen til Danmark' familieoplevelsesklub består af et team af 7-10 frivillige, samt en gruppe lokale familier og flygtningefamilier. Ideen er, at lokale familier indgår i positivt fællesskab med nye, 'boligplacerede' flygtninge og deler viden, kultur og erfaringer, så flygtningefamilierne føler sig velkomne og bliver klædt på og introduceret til livet som familie i Danmark - socialt, praktisk, kulturelt og lokalt.

Klubbens frivilligteam arrangerer familievenlige oplevelser, der introducerer flygtningefamilierne til livet i Danmark. Klubben mødes med jævne mellemrum til aktiviteter (f.eks. skovtur med bålmad), velkomst møder (f.eks. i den lokale sportsklub), 'klæde hinanden på' snak, f.eks. med skolen, børnehaven  mm., kulturarrangementer (f.eks. musik eller kunst) og hygge, (f.eks. maddag med fælles madlavning). 

Frivilligteamet står for at få kontakt til både lokale- og flygtningefamilier, sikre gode arrangementer i løbet af året, samt at deltage i arrangementer og understøtte det positive fællesskab og den praktiske og økonomiske drift af klubben. 

Vi ønsker at du:

  • Har et positivt menneskesyn og en inkluderende tilgang til forskellighed

  • Kan afsætte tid til møder, aktiviteter og planlægning

  • Er indstillet på at deltage i Red Barnets kurser og kompetenceudvikling 

  • Indgår i tæt samarbejde med Red Barnets lokalforening i Aarhus

  • Eventuelt har lyst til at blive med-leder af klubben på sigt - dette er ikke et krav. 

Vi forventer selvfølgelig at du har en ren børneattest og at du vil arbejde for verdens bedste sag.

Vi tilbyder:

  • En meningsfuld og udfordrende ny opgave i et positivt fællesskab

  • God hjælp og sparring fra foreningens bestyrelse og vores frivilligkonsulent

  • Gratis kurser, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling

  • At blive en del af Danmarks førende børnerettighedsorganisation

Vi glæder os til at høre fra dig.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Flygtninge og asylansøgere
Integration
Omsorg og sociale aktiviteter
Arbejdsområde
Børne- og ungdomsarbejde
Kulturelt arbejde
Socialt arbejde
Geografi
Aarhus Kommune