Venligboerne søger foreningsguider til flygtninge

Vil du være med til at introducere nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til et aktivt sports- og fritidsliv? Så bliv frivillig i Venligboerne Greve!


Venligboerne
Bjergvænget 12
2670 Greve

03.07.2017
02.01.2018

Kontakt organisation

I Greve Kommune er der utrolig mange muligheder for at gå til noget sjovt og spændende i sin fritid. Hvis man er ny i landet, kan det dog være udfordrende selv at danne sig et overblik over de mange forskellige foreninger, skabe kontakt til og blive medlem, og navigere i foreningslivets skrevne og uskrevne regler. Det skyldes både sproglige, kulturelle og økonomiske barrierer.

Derfor søger Venligboerne Greve 2-5 frivillige ’foreningsguider’ til at guide nytilkomne flygtninge, både børn og voksne, ud i de lokale fritids- og idrætsforeninger. Vi forventer, at du kan bruge ca. 5 timer om måneden, som du selv kan tilrettelægge, så de passer ind i din kalender.

Arbejdsopgaver:

 • Hjælpe med at afklare aktivitetsønsker og finde en passende forening
 • Tage kontakt til foreningen og arrangere prøvetræning
 • Følge til træning så længe der er behov
 • Følge op efter nogle uger og hjælpe med at løse eventuelt opståede udfordringer
 • Evt. hjælpe med at søge økonomisk støtte til udstyr og kontingent

Vi søger frivillige, som vil:

 • Møde børn, voksne og foreninger med et tillidsvækkende og åbent sind
 • Ikke er bange for at tage initiativ, være opsøgende og tage ansvar

Du får:

 • Mulighed for at gøre en forskel for børn og voksne med flygtningebaggrund
 • Spændende erfaringer til CV’et
 • Fællesskab med andre engagerede frivillige i Venligboerne
 • Kurser i FrivilligCenter Greve

Om os:

Venligboerne er en landsdækkende bevægelse, der handler om at møde andre med venlighed - uafhængig af køn, etnicitet, religion, alder og politisk tilhørsforhold. Venligboerne Greve er en gruppe af lokale frivillige, som ønsker at bidrage til en positiv, multikulturel samfundsudvikling og et godt naboskab med de flygtninge, der kommer til kommunen. I et ligeværdigt møde med flygtninge i kommunen hjælper vi der, hvor vi kan, koordinerer aktiviteter, arrangere udflugter mv.

Dette er et forløb under Projekt Frivillig

Projekt Frivillig er et landsdækkende initiativ som indebærer, at alle der er indskrevet på en ungdomsuddannelse vil modtage et tilbud om et forløb med frivilligt arbejde. Formålet med projektet er at øge unges kendskab til frivilligt arbejde og at flere unge dermed får lyst til at engagere sig i frivilligt arbejde. Samtidig forventes initiativet at medføre, at andre unge end dem, der traditionelt yder en frivillig indsats, får kendskab til sektoren.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Projekt Frivillig info
Antal timer:
30
Tidsperiode:
løbende
Antal forløb:
5
Opgavetyper
Flygtninge og asylansøgere
Kultur og kreativt arbejde
Rådgivning og selvhjælp
Arbejdsområde
Kulturelt arbejde
Socialt arbejde
Sport
Geografi
Greve Kommune