Ansylprojektet - undervisning blandt asylansøgere

Asylprojektet arbejder med frivillige der vil bidrage til positive møder og oplevelser mellem asylansøgere og danskere. Målet er at give asylansøgere mod, styrke og redskaber til at håndtere hverdagslivet mens de er i Danmark.


Mellemfolkeligt Samvirke (MS)
Hele landet

15.05.2017
30.11.2017

Kontakt organisation

Asylprojektet arbejder med frivillige der vil bidrage til positive møder og oplevelser mellem asylansøgere og danskere. Du har mulighed for at engagere dig på mange måder:

  • Observatører til workshops: medskaber af menneskelige møder
  • Facilitator på workshops: rammeskaber for menneskelige møder
  • Udvikler af workhops: ídeskaber og planlægger af workshops
  • Strategi udvikler: analytiker og planlægger af projektets videre vej

Mellemfolkeligt Samvirke ønsker at styrke asylansøgernes livsmuligheder og trivsel på asylcentrene ved at undervise i konfliktforebyggelse, hverdagsstrategier og medborgerskab samt ved at inkludere dem i det frivillige fællesskab af MS undervisere, og dermed give dem en positiv kontakt til et eksisterende fællesskab. Samtidig forbereder vi de asylansøgere der får ophold, til at indgå aktivt i mødet med samfundet og danskere. Målet er at give asylansøgere mod, styrke og redskaber til at håndtere hverdagslivet mens de er i Danmark – både på centrene og i de lokal samfund de har adgang til.

HVORDAN
I Mellemfolkeligt Samvirke arbejder med en handlingsorienteret, visuel, kropslig og legende tilgang til læring, hvor vi giver asylansøgere mulighed for at afprøve redskaber til kulturforståelse, kommunikation, dialog og samarbejde i vores workshops.

Lige nu tilbyder Mellemfolkeligt Samvirke workshops på centrene i følgende tematikker:

  • Samarbejde
  • Teambuilding
  • Konflikthåndtering
  • Kommunikation

VÆR MED
Vi bruger frivillige til at undervise asylansøgere, da deres engagement opbygger asylansøgernes værd, giver dem møder med det danske samfund og præsenterer asylansøgerne for en dansk forståelse af frivillighed og foreningsliv.

Meld dig ind i Facebook grupperummet "Workshops med Asylansøgere" hvor vores primære kommunikation foregår.

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde. frivilligjob.dk er Danmarks portal for frivilligt arbejde.
Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Flygtninge og asylansøgere
Integration
Undervisning
Arbejdsområde
Humanitært arbejde
Politisk arbejde
Socialt arbejde
Geografi
Københavns Kommune