Frivillig instruktør i 30 minutters kurser i genoplivning

Vil du være med til at sikre at langt flere danskere kan yde genoplivning, og at langt flere overlever efter hjertestop udenfor hospital? Hjerteforeningen og projektet Giv Liv tilbyder en gratis uddannelse som instruktør i genoplivning


Hjerteforeningen
Hele landet

16.06.2017
13.12.2017

Kontakt organisation

Med det 3 årige projekt Giv Liv har Hjerteforening sammen med Dansk Råd for Genoplivning udviklet et nyt 30 minutters koncept for kurser i genoplivning, som skal gøre det nemt og tilgængeligt at blive klædt på til at yde genoplivning. Giv Liv udbreder basal viden om genoplivning og skal få flere danskere til at træde til og turde at handle i tilfælde af hjertestop - og dermed være med til at sikre at flere overlever et hjertestop uden for hospital.

Som frivillig instruktør vil du have en helt central rolle i forhold til at løfte Giv Liv projektets ambition om at uddanne mere end 30.000 personer i basal genoplivning i løbet af de næste tre år. Du skal give 30 minutters kurser i genoplivning til andre borgere i dit lokale område.

Som instruktør forpligtiger du dig til at afholde 10 genoplivningskurser i løbet af projektets periode. Uddannelsen som instruktør er gratis, og eventuelle udgifter i forbindelse med transport m.m. vil blive refunderet.

Vi har brug fra mange stærke kræfter fra frivillige. Hvis du kan svare ja til nedenstående punkter, vil vi derfor glæde os meget til at høre fra dig:

  1. Vil du være med til at gøre genoplivning til en folkesag
  2. Er du interesseret i at undervise andre i hjertelungeredning (HLR) og brug af en AED (hjertestarter)
  3. Kan du deltage på et 2 dages instruktørkursus i dit nærområde
  4.  Kan du videreformidle viden og budskaber fra dit kursus til en bred målgruppe
  5. Kan du se dig selv agere i en mindre undervisningssituation – hvor du bl.a skal ned på knæ og præsentere en genoplivningssituation på gulvet

Tilmeld dig via hjerteforeningen.dk/frivillig-instruktoer og læs mere om Giv Liv og genoplivning på hjerteforeningen.dk/givliv

 Spørgsmål kan rettes til Rikke Primdahl, projekleder for Giv Liv
 
Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde. frivilligjob.dk er Danmarks portal for frivilligt arbejde.
Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Førstehjælp
Undervisning
Arbejdsområde
Sundhed og sygdom