Klub MOVE i Horsens mangler mentorer til sårbare unge

Fire timer om ugen kan gøre en verden til forskel for de sårbare unge i Klub MOVE. Vil du gerne prøve kræfter på det sociale område? Har du lyst at give dine erfaringer videre? Brænder du for at gøre en positiv forskel?


Jysk børneforsorg / Fredehjem
Vestergade 7
8700 Horsens

09.10.2017
06.11.2017

Kontakt organisation

Vi mangler lige nu 5 engagerede voksne til vores skønne unge i Klub MOVE. Vi har to piger og tre drenge på venteliste. De er alle udfordret af et ungeliv med manglende relationer til jævnaldrende og har brug for støtte og opbakning til at komme ud blandt andre unge.

I Klub MOVE:

 • bliver sårbare unge mellem 12 – 18 år matchet med en frivillig agent, der gennem ½ år skal være den unges rollemodel og støtte gennem et svært ungdomsliv.

 • Er du sammen med den unge på den unges præmisser – dvs. I sammen former indholdet af jeres møder.

 • Er der unge med forskellige ønsker og behov, og derfor også plads til og behov for forskellige typer af agenter.

 • Byder du ind med det, du kan: Fx hjælper den unge i gang med en fritidsaktivitet, kommer med konkrete værktøjer til at håndtere udfordringer i hverdagen, bruger tid til nærværende snakke, sysler med kreative projekter

Mange af de unge mødes i Klub MOVE i Vestergade, Horsens hver tirsdag eftermiddag klokken 16 – 18 til klubeftermiddag. Her har de et stærkt fællesskab med de andre unge og agenter i klub MOVE og kan være sammen med andre ligesindede i et trygt og lukket forum.

Det vigtigste er, at du:

 • Er rummelig og vedholdende – også selvom den unge i starten kan have svært ved at møde op til jeres aftaler. 

 • er psykisk robust og har tålmodighed til at opbygge en relation til unge, der har oplevet mange svigt i tilværelsen.

 • har gå-på-mod og kan sætte tydelige grænser over for den unge

 • Er stabil og overholder dine aftaler med den unge.

 • har minimum 16 timer til rådighed om måneden – gerne til vores fælles klubeftermiddag hver tirsdag kl. 16.00 – 18.00

 • Deltager i møder med de andre agenter og daglig leder af Klub MOVE cirka en gang hver anden måned.

 • Er minimum 20 år gammel, da modenhed og livserfaring er vigtige elementer at have med i agentarbejdet.

Vi kan tilbyde dig:

 • Mulighed for at gøre en konkret forskel i et ungt menneskes liv.

 • Indflydelse på udviklingen af projektet og virkeliggørelse af egne ideer.

 • Spændende værktøjer til arbejdet med sårbare unge.

 • En pind til CV’et for dig, der gerne vil arbejde med mennesker og relationer

 • Sparring og supervision omkring din agentopgave

 • Mulighed for at deltage i workshops og kurser ved Jysk børneforsorg/Fredehjem, i MOVE regi eller ved vores samarbejdspartnere.  

 • Fællesskab med andre frivillige, hvor I kan dele oplevelser og erfaringer.

 • Netværk i en stor organisation på det sociale område (Klub MOVE er en del af Jysk børneforsorg/Fredehjem).

 • En udtalelse/et frivilligbevis. 

   

De unge bliver henvist til Klub MOVE fra socialrådgivere i Horsens Kommune. De har typisk problemer hjemme, trives ikke i skolen eller har svært ved at få gode sociale relationer. Deres mission er at få et godt og aktivt ungdomsliv – og de har brug for dig som agent til at hjælpe dem.

Vi indhenter børneattest på alle vores agenter, ligesom du er underlagt tavshedspligt omkring de unge i Klub MOVE.

Baggrund

 • Projektet er oprettet af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem med støtte fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og løber over 3 år i et tæt samarbejde med Ungeteamet i Horsens Kommune.

 • Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem står bag driften af 25 professionelle institutioner for udsatte børn, unge og familier. Foreningen bygger sit arbejde på et folkeligt og folkekirkeligt grundlag.

 
 

Skriv en kort ansøgning og fortæl om din motivation for at blive agent hos os. Vedlæg også gerne dit CV.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde. frivilligjob.dk er Danmarks portal for frivilligt arbejde.
Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Mentor, besøgs- eller voksenven
Omsorg og sociale aktiviteter
Ungdomsarbejde
Arbejdsområde
Børne- og ungdomsarbejde
Humanitært arbejde
Socialt arbejde
Geografi
Horsens Kommune