Har du lyst til at være tovholder for selvhjælpsgrupper?

Bliv igangsætter for selvhjælpsgrupper for forældre til børn og unge med handicap på Hyltebjerggård


Aktivitets- og Frivilligcenter Hyltebjerggård
Linde Allé
2720 Vanløse

27.02.2018
29.05.2018

Kontakt organisation

Hvem er du?

Du kan møde mennesker på en fordomsfri, åben og respektfuld måde, og kan rumme andre menneskers livssituation. Du kan sætte dig selv til side og fokusere på at understøtte andres ressourcer. Du har lyst til at gøre en forskel for forældre til børn med handicap.

Hvad er selvhjælp?

Selvhjælp er støtte til mennesker med svære udfordringer og/eller i krise. I mødet med ligesindede kan de finde inspiration til at tackle deres udfordringer, høre genklang hos andre og ikke mindst få et trygt rum til at tale om det der er svært. Selvhjælpsgrupper kører ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Der er altså ikke tale om terapi.

En selvhjælpsgruppe består af 5-7 deltagere.

Om målgruppen

At få et handicappet barn kan være en stor livsomvæltning, og for de fleste er det en uventet situation. Mange forældre føler en forvirring af blandede følelser af glæde og sorg. Sorg over ændrede livsforhold, stress ift. samarbejde med kommune og institutioner, bekymring ift. fremtidige arbejdsmuligheder og angst i forbindelse med barnets eventuelle sygdoms- og behandlingsforløb.

Det kan også være en udfordring for parforholdet at få et barn med handicap. Måske tackler forældrene situationen forskelligt, og det kan være stressende for parforholdet.

Derfor er det givende for forældrene at møde andre ligesindede og dele deres erfaringer, frustrationer og bekymringer og heri finde lindring og tro på, at de kan skabe positive forandringer i deres liv.

Hvad er arbejdsopgaverne?

  • Du skal sørge for en tryg stemning i gruppen.
  • Lære deltagerne den selvhjælpsmetode vi benytter, som bl.a. handler om, at alle kommer til orde.
  • Lave kaffe inden møderne.
  • Vi ser gerne, at du kan arbejde i ca. 4 timer om måneden i gennemsnit. Der vil dog være perioder, hvor timeantallet er mindre.

Du vil blive undervist i vores selvhjælpsmetoder, så du er klædt på til at facilitere grupperne.

Grupperne mødes 2 timer hver 3. uge. Du skal sætte tid af inden og efter mødet til praktiske opgaver såsom at lave kaffe.

Selvhjælpsgrupperne er for forældre til børn og unge med handicap. Du behøver ikke selv at være en del af denne målgruppe.

 

Hvad får du ud af det?

-          Mulighed for at gøre en forskel for mennesker i en svær livssituation

-          Relevant erfaring til dit CV om gruppefacilitering og selvhjælpsmetoder

-          Mulighed for at deltage i relevante kurser

-          Øvelse i vores selvhjælpsmetoder og i håndtering af tavshedspligt

-          Erfaring med at igangsætte og facilitere grupper

-          Arbejdsrelevant netværk – du vil indgå i et team af andre frivillige   igangsættere samt de ansatte på Hyltebjerggård

-          Faglig sparring

-          Som frivillig på Hyltebjerggård bliver du inviteret med på den årlige frivilligudflugt

Hvem er vi?

Aktivitets- og Frivilligcenter Hyltebjerggård er en selvejende institution som arbejder på at styrke det lokale fællesskab og skabe rum for borgere – også dem der ind imellem falder uden for andre fællesskaber. Vi har aktiviteter for både for unge og gamle og dem midt i mellem. Vi er et hus der danner platform for frivillighed og støtter foreningers arbejde.

 

                                                                                                                                                   

 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Rådgivning og selvhjælp
Arbejdsområde
Socialt arbejde
Geografi
Københavns Kommune