Vær med i samtalecafé og gør en forskel for flygtninge og indvandrere

Samtalecafé søger frivillige til at skabe gode rammer for samtaler.


Netværksgruppen i København
Nørrevoldgade 82
1358 København K

15.04.2018
06.05.2018

Kontakt organisation

Har du lyst til at være med til at sikre, at flygtninge og indvandrere får tilbudt mulighed for øve sig i at samtale på dansk? Så er jobbet som frivillig i vores samtalecafé hver anden  onsdag  eller torsdag kl. 17-18 måske noget dig. 

Om vores samtalecafé

Vores samtalecafé er et tilbud til flygtninge og indvandrere, hvor de kan komme og øve sig i at samtale på dansk i en mindre gruppe bestående af flygtninge, indvandrere og frivillige. Vores samtalecafé har åbent mandag-torsdag kl. 17-18. Deltagere i samtalecaféen behøver ikke at melde sig til, og der kommer som oftest mellem 2 og 5 deltagere pr. samtalecafé.

Deltagerne i samtalecafé er meget forskellige, hvad angår  social situation, hvor længe de har været i Danmark, og hvor meget dansk de kan.

Som frivillig i samtalecafé vil du opleve, at der både er brugere, der kommer gentagne gange, og at der kommer nye deltagere. Det betyder, at samtalegruppen ofte er forskellig sammensat fra gang til gang.

Jobbet som frivillig i samtalecafé

Som frivillig i Netværksgruppens samtalecafé er dine opgaver at sikre, at afholde en samtalecafé hver anden onsdag eller torsdag kl. 17-18. Du afholder den pågældende samtalecafé sammen med 1-2 andre frivillige.

Samtalecaféen foregår midt i København i vores lokaler, som ligger lige ved Nørreport.

En samtalecafé foregår på den måde, at du til at begynde med sammen med dine medfrivillige beslutter hvem af jer, der skal fungere som ordstyrer. Efter en navnerunde inviterer ordstyrer til, at alle komme med forslag til, hvilket emne deltagerne ønsker at tale om, i fællesskab beslutter I så samtaleemne. Ordstyreren sørger for, at alle inddrages i samtalen og sammen med dine medfrivillige sørger du også for at afrunde og afslutte samtalecaféen kl. 18.

Dine arbejdsopgaver vil være: 

 • at være frivillig en fast dag hver anden uge  onsdag eller torsdag kl. 17-18
 • lave kaffe og te inden samtalecaféen starter
 • afholde samtalecafé på en fast dag hver anden onsdag eller torsdag kl. 17-18
 • rydde op efter endt samtalecafé

Derudover forventer vi, at du:

 • kan lide at samtale med andre om stort og småt
 • er indstillet på at være ordstyrer for at sikre gode og inddragende samtaler, hvor alle kan komme til orde
 • er indstillet på, at deltagere taler dansk på forskelligt niveau,
 • er indstillet på at deltagerantallet kan svinge fra gang til gang
 • kan være frivillig i minimum 6 måneder

Som frivillig i Netværksgruppen i København får du:

 • mulighed for at blive del af et fællesskab af engagerede frivillige
 • stor praktisk viden om udfordringer ved at lære dansk som ny medborger, integration og frivilligt arbejde
 • kurser,  temamøder og støtte herunder et årligt møde med gruppen af samtalecaféfrivillige og løbende sparring og dialog med vores tovholder for samtalecafé, når du skulle have behov for det samt introduktion til jobbet som frivillig i samtalecafé.
 • kontakt til en gruppe mennesker med meget forskellig baggrund men med det til fælles, at de alle har udenlandsk baggrund og ønsker at blive bedre til dansk. De fleste af vores brugere kommer fra Somalia, Mellemøsten, Afghanistan og Nordafrika, men du kan også møde folk fra andre dele af verden
 • mulighed for at gøre en stor forskel

Hvem er vi?

Netværksgruppen i København er organiseret som en forening, og er en af de største frivilliggrupper i Dansk Flygtningehjælp. Vi er ca. 200 frivillige og er årligt i kontakt med ca. 900 voksne og unge voksne over 18 år med udenlandsk baggrund, som er kommet til Danmark som flygtninge eller indvandrere. Alle vores aktiviteter er organiseret og styret af frivillige.

Vi bor i Frivillighuset på Nørrevoldgade 82, lige ved Nørreport station.

Hvad gør vi?

Netværksgruppen i København tilbyder Københavns borgere med en udenlandsk baggrund hjælp, støtte og rådgivning i forbindelse med sprogtræning, uddannelse og jobsøgning samt stiller vores erfaring og netværk til rådighed og giver gode råd og sparring omkring alt det, man kan have brug for at vide som ny borger i Danmark.

Udover lektiecafé tilbyder vi også andre aktiviteter som f.eks. lektiecafé, jobsøgningscafé, et-til-et- lektiehjælp, medborgerhjælp og cykelkursus. 

Hvordan kommer du igang?

Hvis du har lyst til at være frivillig i samtalecafé, så send os en mail.

Vi holder jævnligt informationsmøder, hvor du kan høre mere om vores arbejde. Informationsmøder er obligatoriske, hvis du ønsker at starte som frivillig. Vi holder vores næste informationsmøde lørdag d. 5. maj kl. 14-16 i vores lokaler i Frivillighuset på Nørrevold 82 lige ved Nørreport . 

Læs mere om os på vores hjemmeside www.frivillighuset.net

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi glæder os til at høre fra dig

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Flygtninge og asylansøgere
Integration
Kultur og kreativt arbejde
Arbejdsområde
Humanitært arbejde
Socialt arbejde
Geografi
Københavns Kommune