Fredericia: Bliv erhvervsmentor og vær med til bryde unges ledighed!

Som frivillig erhvervsmentor kan du med få timer om måneden gøre en stor forskel for en ung i dit lokalområde


Bryd unges ledighed NU!
7000 Fredericia

11.01.2018
11.04.2018

Kontakt organisation

Er du erhvervsleder, eller har du været på arbejdsmarkedet i mange år? Vil du hjælpe udsatte unge med at afklare deres fremtid, finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse? Så bliv erhvervsmentor for en ung, der mangler tilknytning til arbejdsmarkedet eller er uafklaret omkring uddannelse.

HVORFOR BLIVE ERHVERVSMENTOR?

  • Du kan gøre en forskel
  • Du har en masse viden om en eller flere brancher og viden om netværksdannelse, der kan gavne de unge, så de kan komme nærmere deres mål.
  • Deltag i et gratis mentorkursus
  • Indgå i et spændende netværk med erhvervsmentorer fra en lang række virksomheder, primært omring Fredericia 
  • Bliv matchet med unge med forskellige profiler og behov
  • Få adgang til vores hotline, hvor mentorkonsulenter tilbyder sparring

HVAD SIGER JEG JA TIL?

  • Mindst en gang at blive matchet med en ung
  • At bruge ca. tre timer om måneden i tre måneder på at mødes med en ung
  • At udfylde en online profil og deltage i et kort indledende telefoninterview, som vi bruger til at udarbejde din mentorprofil

HVEM KAN BLIVE MENTOR?

Du kan blive mentor, hvis du bor eller arbejder i eller omkring Fredericia Kommune. Du skal have viden og erfaring fra arbejdsmarkedet og have lyst til at videregive denne til din mentee. Du skal være i arbejde og ligeledes er det et krav, at du har nogle års erfaring, gerne på lederniveau.                                                                       

Er du studerende eller har du ikke fast tilknytning til arbejdsmarkedet, er frivilligjobbet som erhvervsmentor ikke for dig, da det er vigtigt, at du har et godt kendskab til det danske arbejdsmarked og kan drage nytte af dine erfaringer og dit eget netværk.

HVEM ER MENTEES?

Mentees er unge mænd og kvinder mellem 15 og 30 år. De bor i dit lokalområde eller i en nabokommune og er kendetegnet ved, at de i forskellig grad og på forskellig måde har udfordringer i forhold til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Nogle er allerede i gang med eller har afsluttet en uddannelse, men de kan have svært ved at skaffe viden om arbejdsmarkedet, finde motivation og få struktur på hverdagen - og her kan du gøre en stor forskel! 

Møderne holdes almindeligvis på din arbejdsplads, hvis dette vel at mærke foretrækkes. Man kan også mødes på café, bibliotek, det lokale jobcenter eller lignende.

HVOR MEGET TID SKAL JEG INVESTERE?

Som udgangspunkt skal du bruge ca. tre timer hver måned i tre måneder sammen med din mentee. Du og din mentee tilpasser løbende tidsforbruget ud fra behov og muligheder. Derudover kan du deltage i et mentorkursus sammen med andre mentorer eller få et kortere kursus over telefonen.

LÆS MERE

Besøg vores hjemmeside: www.erhvervsmentor.dk

Mød os på Facebook: www.facebook.com/Brydungesledighednu

Mød os på Linkedin: www.linkedin.com/groups?home=&gid=6657625

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Mentor, besøgs- eller voksenven
Omsorg og sociale aktiviteter
Rådgivning og selvhjælp
Arbejdsområde
Børne- og ungdomsarbejde
Socialt arbejde
Geografi
Fredericia Kommune