Projektleder søges til 'Velkommen til Danmark' i Kalundborg

Bliv projektleder for vores kommende familieklub og styrk dine faglige kvalifikationer og din ledererfaring


Red Barnet
4400 Kalundborg

13.02.2018
27.06.2018

Kontakt organisation

Red Barnet Kalundborg gør en forskel for de dårligst stillede børn i Danmark.
Vi har rettet vores fokus på at sikre nyankomne flygtningebørn en god velkomst til deres nye hjem i Danmark.   
I den forbindelse har vi brug for 1-2 nye projektledere  til  at starte  vores nye  familieklub ‘Velkommen til Danmark’, som vil være med til at skabe en god ramme for nyankomne familier i Kalundborg.

En 'Velkommen til Danmark' familieoplevelsesklub består af et team af 7-10 frivillige, samt en gruppe lokale familier og flygtningefamilier. Ideen er, at lokale familier indgår i positivt fællesskab med nye, 'boligplacerede' flygtninge og deler viden, kultur og erfaringer, så flygtningefamilierne føler sig velkomne og bliver klædt på og introduceret til livet som familie i Danmark - socialt, praktisk, kulturelt og lokalt.

Klubbens frivilligteam arrangerer familievenlige oplevelser, der introducerer flygtningefamilierne til livet i Danmark. Klubben mødes med jævne mellemrum til aktiviteter (f.eks. skovtur med bålmad), velkomst møder (f.eks. i den lokale sportsklub), 'klæde hinanden på' snak, f.eks. med skolen, børnehaven  mm., kulturarrangementer (f.eks. musik eller kunst) og hygge, (f.eks. maddag med fælles madlavning). 

Som projektleder bliver du, gerne sammen med en anden projektledere, ansvarlig for teamet af frivillige i klubben. Projektledernes opgave er ligeledes at sørge for, at der er familier i klubben, at der bliver planlagt og koordineret aktiviteter samt udvalgt tovholdere til de enkelte arrangementer. 
Ligeledes er det projektledernes ansvar at have overblik over det økonomiske i forbindelse med arrangementer i klubben. 

Vi ønsker, at du:

  • Har et positivt menneskesyn og en inkluderende tilgang til forskellighed

  • Kan afsætte tid til møder, aktiviteter og planlægning

  • Er indstillet på at deltage i Red Barnets kurser og kompetenceudvikling 

  • Har lyst til at opbygge en nystartet aktivitet 

Vi forventer selvfølgelig at du har en ren børneattest og at du vil arbejde for verdens bedste sag.

Vi tilbyder:

  • En meningsfuld og udfordrende ny opgave i et positivt fællesskab

  • Gratis kurser, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling

  • At blive en del af Danmarks førende børnerettighedsorganisation

Vi glæder os til at høre fra dig.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Bestyrelse og projektledelse
Integration
Omsorg og sociale aktiviteter
Arbejdsområde
Børne- og ungdomsarbejde
Humanitært arbejde
Socialt arbejde
Geografi
Kalundborg Kommune