Lokal familieklub til Svendborg?

Vil du være med til at realisere drømmen om at samle familier i stærke fællesskaber omkring måltid, hygge, leg og gode perspektiver på familielivet?


Hele Danmarks Famileklub
Havnegade 3
5700 Svendborg

11.06.2018
28.06.2018

Kontakt organisation

Hele Danmarks Familieklub er et nyt og ambitiøst tiltag, hvor vi samler familier omkring måltildsfællesskab, leg og aktivitet. 

Til september starter vi en lokal familieklub i Frivilligcentrets lokaler i Havnegade og er derfor p åudkig efter et stærkt team af frivillige til at drive klubben.

Rammen omkring en familieklub

En lokal familieklub består af 8-9 familier som mødes fast hver anden uge i et halvt år. Flere af familierne bærer en sårbarhed med sig.

Familieklubben drives af et team af 4-5 frivillige som sammen organiserer og faciliterer samvær, måltidsfællesskab og aktiviteter. Der er udarbejdet konceptmateriale til de enkelte mødegange, så der er god inspiration at hente.

Indholdet i familieklubben er bygget op omkring fire elementer:

 • Måltidsfællesskab
 • Leg og aktivitet
 • Rådgivningstilbud
 • Brobygning til civilsamfund og det offentlige

Der er tilknyttet en lønnet projektmedarbejder til hver familieklub som er en fast sparringspartner og fx bistår med rekruttering af familier.

Som frivillig består opgaven i at

 • koordinere og sørge for at rammer og indhold for hver mødegang er tydelige

 • arrangere mad til de frivillige og familier – enten ved at måltidet laves forud eller ved at inddrage familierne i madlavningen

 • skabe en god stemning og få de deltagende familier til at føle sig velkomne

 • sætte rammen for en aften og sætte aktiviteter i gang for børn og voksne – og selv tage en aktiv del i disse

 • være idérig og nysgerrig på at skabe nye veje fx ind i foreningsliv for de deltagende børn eller familier

Du deltager i en træningsdag en lørdag i august, så du i praksis prøver hvordan I kan tilrettelægge en mødegang og er klædt på til at møde familierne. Herudover er der udarbejdet et koncept med konkrete idéforslag til alle mødegange.

Vi forestiller os at du

 • føler glæde ved at gøre noget godt for andre

 • er nysgerrig uden at være fordomsfuld, når du møder mennesker, som tænker og handler anderledes end dig

 • du er stabil og besidder en vis robusthed, da nogle af familierne på forskellig vis er i udsatte positioner

 • du har tid, lyst og lejlighed til at afsætte ca. 3-4 timer hver anden uge samt lidt planlægningstid i min. 6 måneder

 • du kan deltage i en træningsdag en lørdag d. 18. eller 25. august og er klar til opstart til september

Hvis du kan sige ja til ovenstående, så er det måske dig, vi har brug for! Vi har ingen krav til din faglige baggrund, da dit menneskesyn og dit kærlige væsen er meget vigtigere!

Måske er du på vej til at blive pædagog, arbejder som bankrådgiver eller er netop er gået på pension. Det kan også være, at du har lyst til at bruge tiden på noget nyt sammen med din ægtefælle eller en vennegruppe.

Er du blevet nysgerrig?

Læs mere på www.heledanmarksfamilieklub.dk eller find os på facebook.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Bag projektet står KFUMs Sociale Arbejde, KFUM-Spejderne og FDF. Initiativet er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond. 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Café, værested og madlavning
Ledelse og administration
Omsorg og sociale aktiviteter
Arbejdsområde
Socialt arbejde
Geografi
Svendborg Kommune