Vær følgeven for en ung i ÅbentSIND!

Vi gør en forskel for unge med sindslidelser, psykiske eller sociale udfordringer!


ÅbentSIND
Jernbanegade 24 B
5000 Odense C

16.05.2018
08.06.2018

Kontakt organisation

ÅbentSIND er et tilbud til unge i Odense, hvor man matches med en frivillig følgeven, der kan støtte og være behjælpelig, så den unge kommer i gang med forskellige aktiviteter eller fritidsinteresser.  I ÅbentSIND skabes en tættere ung-til-ung relation, som vi kalder følgevenner. 

Vi mangler lige nu frivillige følgevenner, der har mod på at følge og støtte unge psykisk sårbare til diverse sportsaktiviteter, kreativeværksteder eller sociale fællesskaber. 

Det er altid nemmere, når man følges ad!

Som følgeven skal du:

  • Kunne rumme et menneske med en psykisk sårbarhed.
  • Kunne mødes én gang om ugen. 1-2 timer. (I aftaler selv i følgeskabet). 
  • Have interesse i at gøre en forskel.

Åbent Sind tilbyder dig:

  • Sparring med koordinator og de andre frivillige.
  • Frivillig-møder hver måned.
  • Tilbud og supervision og undervisning.
  • Sociale og faglige arrangementer. 

Har du lyst til at høre mere?

Så kontakt koordinator! Eller find os på Facebook under "ÅbentSINDs Ungegruppe".

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Café, værested og madlavning
Mentor, besøgs- eller voksenven
Omsorg og sociale aktiviteter
Arbejdsområde
Humanitært arbejde
Kulturelt arbejde
Socialt arbejde
Geografi
Odense Kommune