Kasserer søges til Dansk Petanque Forbund

Dansk Petanque Forbund (DPF) er midt i en spændende udvikling, hvor vi ønsker at rekruttere flere medlemmer i på 35-59 år; samarbejde mere integreret med DGI og styrke talentarbejdet. Vil du være med og holde fuldstændigt styr på økonomien undervejs?


Dansk Petanque Forbund
Hele landet

29.06.2018
17.09.2018

Kontakt organisation

Hvis du kunne tænke dig at være med i denne spændende udviklingsproces og sikre, at vi holder fuldstændig styr på vores økonomi undervejs, så bliv kasserer i Dansk Petanque Forbund.

 

DPF har brændende brug for

Vores nye kasserer vil have ansvaret for forbundets økonomi i samarbejde med løn og økonomi i DIF, herunder at:

 • Kontere alle bilag med kontonummer og videresende til DIF, som betaler og bogfører.

 • Holde den løbende kontakt til løn og økonomi i DIF.

 • Udsende opkrævninger til klubber/spillere i forbindelse med egenbetaling, regninger eller bøder. (Dog ikke klubkontingent.)

 • Informere løbende om DPF’s likviditet og andre budget-/regnskabsmæssige relevante informationer.

 • Sammen med FU at opstille budget for det kommende år inden repræsentantskabsmødet på baggrund af input fra bestyrelsen og de forskellige udvalg.

 • Fremlægge seneste års regnskab og det kommende års budget (begge godkendes ved afstemning) ved DPF’s årlige repræsentantskabsmøde.

 • Deltage ved DIF’s årlige budgetmøde samt årsmøde.

Som vores nye kasserer udgør du sammen med formanden og næstformanden DPF’s Forretningsudvalg (FU), og du bliver også en del af DPF’s bestyrelse. Du vil årligt skulle deltage i 7-8 forretningsudvalgsmøder og 7-8 bestyrelsesmøder, som ofte vil ligge i forlængelse af hinanden.

 

DPF tilbyder 

Til gengæld tilbyder vi dig en unik mulighed for:

 • At præge forbundets udvikling og petanque-sportens udbredelse i Danmark

 • At sætte dine faglige kompetencer økonomi, budgettering og regnskab i spil i en frivillig kontekst, hvor den værdsættes af andre frivillige

 • At blive en del af et fællesskab med en hyggelig og uformel omgangstone

 • Adgang til at netværke med ansatte og frivillige fra andre specialforbund i DIF og fra DGI Petanque

 • At gøre en vigtig forskel – for andre, dig selv og sporten – gennem kassererarbejdet 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Kontakt organisation
vis alle job hos organisationen

Opgavetyper
Bestyrelse og projektledelse
Sport
Økonomi
Arbejdsområde
Politisk arbejde
Socialt arbejde
Sport
Geografi
Hillerød Kommune